facebook twitter google plus youtube

درباره ما

نام سبک : کیوکوشین اویاما
ریاست سبک : کانچو علی سلمانی ضیایی
تاسیس : ۱۳۸۵
مقامات کسب شده :
گرجستان : مقام اولی تیمی
لبنان : مقام اولی تیمی
ارمنستان : مقام دومی تیمی


 تاریخچه کاراته کانچو ضیایی


about

علی سلمانی ضیایی متولد  ۸ / ۴ / ۱۳۴۵ دارای دان ۸ سازمان جهانی ، در سال ۱۳۵۰ پا به عرصه کاراته نهاد . در آن سال ها کیوکوشین در ایران تاسیس نشده بود ، ایشان با شروع سبک کان زن ریو زیر نظر استاد ماشین چیان کاراته را به طورآماتور شروع نمود و پس از گذشت ۲ سال با ورود کیوکوشین به ایران در سال ۱۳۵۲ کاراته را زیر نظر استاد یوسف شیرزاد به صورت حرفه ای ادامه داد . ایشان بعد از طی سال ها تلاش و با همت خود و دوستان ، سبک کیوکوشین اویاما را در سال ۱۳۸۵ تاسیس نمود . اکنون با دارا بودن نمایندگان متعددی از سراسر دنیا می توان این سبک را یکی از قدرتمند ترین سبک ها دانست .