facebook twitter google plus youtube

سی دی آموزش کاتا توسط کانچو ضیایی

images

کانچو ضیایی : بعد از بررسی سطح آموزش کشور و نمایندگان خارجی ، تصمیم شد تا ویدیوی آموزش کاتا را به نمایندگان و سراسر دنیا عرضه کنیم . وی افزود که کیفیت ویدیوها بالا و مناسب برای تمامی رده های سنی می باشد .