facebook twitter google plus youtube

گردهمایی مربیان استان تهران ۲ دی ۹۵

photo_2016-12-23_11-00-55

گردهمایی مربیان استان تهران سازمان جهانی کیوکوشین اویاما (کانچو ضیایی) با نظم و شکوه فوق العاده ای برگزار گردید اوس

اجرا کیهون،بونکای کاتا و تقدیر از مربیان فعال سبک از جمله برنامه های این شب بیادماندنی بود اوس